TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATLARI

MADDE 1 – AMAÇ
(1) Bu talimatın amacı, müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin, forma setleri ve benzeri sportif giysileri ile bunların üzerindeki reklam sayılabilecek her türlü resim, yazı ve benzeri şekillerin kullanımı ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesidir.
(2) Sportif ayakkabılar, bu talimat kapsamında değildir.
MADDE 2 –TANIMLAR
Bu talimattaki;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan ve TFF tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri,
c) Reklam: Müsabakalara katılacak kulüplerin futbolcularının ve diğer ilgililerin forma seti, eşofman ve benzeri sportif giysilerinde bulundurulacak reklam ve reklam sayılabilecek her türlü resim, yazı ve benzeri şekilleri,
d) Hakem: TFF tarafından atanmış hakemleri,
e) Sportif Ekipman: Forma setleri de dâhil olmak üzere, takımların müsabakalarda
kullandıkları her türlü sportif malzemeyi,
e) Forma Seti: Futbolcuların müsabakada kullandıkları, forma, şort ve çoraplardan oluşan kıyafeti,
f) Üretici Logosu: Forma setini ve diğer sportif ekipmanı üreten firmayı tanıtan logo, işaret veya yazıyı,
g) Numara: Futbolcuların müsabakada kullanacağı forma seti numaralarını, ifade eder.
MADDE 3 – GENEL ESASLAR
(1) Sportif ekipman, yapısal özellikleri veya basınç, ışık ve su gibi dış etkenler nedeniyle renk değiştirmeyecek, hakem veya seyircileri rahatsız edecek şekilde ışığı yansıtmayacak ve futbolculara zarar vermeyecek mahiyette olmalıdır.
(2) Reklamların hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkilere, tütün mamullerine, mevzuat tarafından izin verilenler hariç olmak üzere kumar oyunlarına yönelik ve politik, ırkçı veya dini içerikli reklam yapılması yasaktır.2
(3) Forma setleri üzerinde bulunacak her türlü reklam TFF’nin iznine tabidir.
(4) Kulüpler iç saha, dış saha ve yedek forma setlerinde farklı reklam kullanabilirler.
MADDE 4 – İÇ SAHA, DIŞ SAHA ve YEDEK FORMA SETLERİ
(1) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, sezon başında en fazla 2 adet iç saha, 2 adet dış saha ve 1 adet yedek forma setlerini bu talimat hükümlerine uygun şekilde belirleyerek, TFF’den onay alırlar ve TFF’nin belirleyeceği usule uygun olarak kullanırlar. İç ve dış saha için belirlenen ikişer adet forma setleri birbirlerinden ve kaleci forma setinden görünür ve ayırt edilebilecek şekilde farklı renk ve tonda olmalıdır. Kulüpler, bir defaya
mahsus olmak üzere TFF'nin onayı ile sezonun son dört haftasında kullanılmak şartıyla forma setlerinden birini değiştirebilirler.
A) İç Saha Forma Setleri
Kulüpler, sezon başında TFF’ye bildirilen iç saha formalarını kendi sahalarında oynayacakları lig ve kupa müsabakalarında giymek zorundadırlar. Aksine kararı müsabaka hakemi verebilir.
B) Dış Saha Forma Setleri
Kulüpler, sezon başında TFF’ye bildirilen dış saha formalarını deplasmanda oynayacakları lig ve kupa müsabakalarında giymek zorundadırlar. Aksine kararı müsabaka hakemi verebilir.
C) Yedek Forma Setleri
Kulüpler, oynayacakları tüm müsabakalarda yedek forma setlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yedek forma renklerinin iç saha ve dış saha forma renklerinden farklı olması zorunludur.
(2) En üst iki profesyonel ligin dışında kalan profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak, eşgüdüm toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu liglerde forma seti sayısı sınırlaması yoktur.
(3)Takımların forma setlerinin karışıklığa sebebiyet vermesi durumunda, müsabaka hakemi kullanılacak forma setleri ile ilgili olarak karar verir.
(4) Kalecilerin forma setleri de bu maddedeki hükümlere tabidir.
MADDE 5 – SPORTİF EKİPMANLARA VERİLECEK İZİN USULÜ
(1) En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, forma setlerinin numara ve isim içerir asıllarını sezon öncesinde, kulübün resmi müsabakalarının başlamasından en geç 4 hafta önce TFF’ye onay için göndermek zorundadırlar.
(2) En üst iki profesyonel lig dışındaki kalan profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, forma setlerinin ön cephe ve arka cepheden çekilmiş resimlerini iki nüsha olarak, müsabakadan 5 3 gün önce onay için TFF’ye göndermek zorundadırlar. Onaylı örnekler, müsabakaların başlamasından önce 4. hakemlere ibraz edilir.
(3) Profesyonel liglerde, sezon içerisinde yapılacak forma ve şort reklamları değişikliklerinin, müsabakadan 4 gün önce TFF’ye onay için gönderilmesi zorunludur.
(4) Kalecilerin forma setleri de bu izin usulüne tabidir.
MADDE 6 – SPORTİF EKİPMANLARDA BULUNABİLECEK REKLAMLAR
(1) Kulüpler futbol müsabakalarına katılan futbolcuların sportif ekipmanlarına reklam alabilirler.
(2) Çoraplarda üretici logosu hariç reklam algısı yaratabilecek herhangi bir ibare bulundurulamaz.
(3) Futbolcuların sportif ekipmanları içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan bulundurulması veya sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler saklanması, bulundurulması ya da kullanılması yasaktır.
(4) Kulüpler, forma setleri dışındaki sportif ekipmanında bulunduracakları reklamların hangi şekilde olacağını serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Reklamların mevzuata uygun olupolmaması hususunda tüm sorumluluk kulüplere aittir.
(5) Her reklam alanında yalnızca bir reklam bulundurulabilir.
MADDE 7 – FORMALARDA BULUNDURULABİLECEK REKLAMLAR
(1) Formalarda, ön yüz, sağ ve sol kol ile arka yüz üst kısımda futbolcu numaralarının üstünden başka bir yerde reklam bulundurulamaz.
(2) Formanın ön yüzünde bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 200 cm² olabilir. Bu reklamlar kulüp amblemini ve ay-yıldızlı amblemi kapatmayacak şekilde düzenlenir.
(3) Formanın arka yüzünde bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 150 cm² olabilir. Bu reklamlar, futbolcuların sırt numaralarının yerini değiştirmeyecek ve görünürlüğünü engellemeyecek şekilde olmalıdır.
(4) Sağ kolda bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 50 cm² olabilir.
MADDE 8 – ŞORTLARDA BULUNDURULABİLECEK REKLAMLAR
(1) Şortlarda sağ ön yüzden başka bir yerde reklam bulundurulamaz.
(2) Reklamın boyutu en fazla 100 cm² olabilir.
MADDE 9 – FORMA SETLERİNİN RENKLERİ
(1) Kulüpler, formalarında, şortlarında ve çoraplarında en fazla 4 renk bulundurabilirler.
(2) Forma setlerinde kulübün tescilli renklerinin bulunması zorunlu değildir.4
(3) Kulüpler, kullanacakları formaların ince veya kalın çubuklu olması halinde, formalar dikey veya yatay çubuklu olsa dahi, kulübün tescilli renklerinden birinin fon olarak kullanıldığı, 30x35 cm alan üzerinde açık veya aksi rengiyle numarası yazılmış bir forma giymek zorundadırlar.
(4) Çorapların üzerine yapıştırılacak bant ve benzeri şeylerin yapıştırıldıkları kısım ile aynı renkte olmaları şarttır.
MADDE 10 – NUMARALAR ve İSİMLER
(1) Futbolcuların formalarında ve şortlarının sol ön yüzünde aynı numaraların bulundurulması zorunludur. Numaralar, formalarda 25-30 cm, şortlarda 10-15 cm büyüklüğünde olmalıdır.
(2) Numaralar ve isimler, forma setlerinden farklı olacak biçimde tek renkte ve görülebilir olmak zorundadır.
(3) En üst üç profesyonel ligde, formanın arkasında numaranın alt kısmında harflerin büyüklüğü 7,5 cm’yi geçmeyecek şekilde futbolcunun isminin yazılması zorunludur.
(4) En üst iki profesyonel ligde yer alan kulüpler, resmi müsabakalarında bu talimatta yer alan ölçüler çerçevesinde “arial” yazı tipindeki numara ve büyük harfleri kullanmak zorundadırlar.
(5) En alt profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, diledikleri takdirde diğer liglerdeki şartlara uymak koşuluyla isim uygulamasına gidebilirler.
(6) Futbolcuların sırt numaralarının alt iç kısmında, boyutu en fazla 10 cm² olacak şekilde üretici veya kulüp logosu bulundurulabilir. Üretici veya kulüp logosu numaraların dışına taşmayacak
şekilde konumlandırılmalıdır.
(7) Profesyonel kulüpler, futbolcuların sezon boyunca kulübünde kullanacağı numaraları, 1–99 rakamları arasında belirlemek ve müsabakaların başlamasından önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar. En alt profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, diledikleri takdirde futbolcuların kullanacağı numaraları 1-18 rakamları arasında belirleyebilirler.
(8) Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer
olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan
numaralardan birinin verilmesi zorunludur.
MADDE 11 – ÜRETİCİ LOGOSU
(1) Üretici, sportif ekipmanda işaretini veya logosunu bulundurabilir. Üretici firmanın logosu, en fazla 20 cm² boyutunda olacak şekilde formanın en fazla 3 yerinde lig ismi, isim sponsoru ve lig logosunu kapatmayacak şekilde bulunabilir.
(2) Üretici logosu, şortun ön veya arka yüzünde ve çoraplarda en fazla 12 cm² boyutunda olacak şekilde bulunabilir. 5
MADDE 12 – KULÜP ADI ve LOGOSU
(1) Kulüp Logosu, formaların göğüs hizasında, şortlarda ise sol ön yüzdeki numaranın üzerinde bulunmalıdır. Kulüp logosunun boyutu formalarda 100cm² ve şortlarda 50 cm²'yi aşmamalıdır.
(2) Kulübün adının kısaltması formanın önünde olacak şekilde ve şortların önünde ve çoraplarda herhangi bir yerde bulunabilir.
(3) Kulüp adının kısaltmasının yazı tipi serbestçe belirlenir. Bununla birlikte harflerin boyu 2 cm’den büyük olamaz. Kulüp adının kısaltmasının boyutu, forma, şort ve çoraplar üzerinde 12cm² aşamaz.
(4) Formalarda, şortlarda ve çoraplarda, kulüp logosu yerine kulüp adının kısaltması bulunabilir. Harflerin boyu 5cm’den büyük olamaz.
(5) Kulübün adının kısaltması, takma ismi veya tanıtıcı şekli formanın yaka bölgesinin arka kısmını ortalayacak şekilde yer alabilir. Harflerin boyu 2cm’i, bu fıkrada yer ibarelerin boyutu ise 12cm²’yi aşmamalıdır.
MADDE 13 – AY-YILDIZLI AMBLEM
En üst profesyonel ligde şampiyon olan kulüp ile Türkiye Kupasını kazanan kulübün, takip eden sezonun sonuna kadar tüm resmi müsabakalarında formalarının göğüs hizasında çapı 6 cm olan ay-yıldız amblemi bulundurmaları zorunludur.
MADDE 14 – LİG ve KUPA İSİM SPONSORLARI
(1) İsim sponsorluğu uygulaması yapılan liglerin müsabakalarında, formaların sol kollarında ilgili ligin logosu veya lig sponsoru logosu veya lig ismi, isim sponsoru ve lig logosubulunduracaklardır.
(2) Sponsor logoları en fazla 50 cm² boyutunda olabilir.
(3) Türkiye Kupası’nda bu uygulama, profesyonel takımların katıldığı turlardan itibaren geçerli olacaktır.
MADDE 15 – KALECİ FORMA SETLERİ ve AKSESUARLARI
(1) Kalecilerin forma setleri diğer oyuncular ve müsabaka hakemlerinden bariz bir şekilde farklı renklerde olmak zorundadır.
(2) Kalecilerin eldivenlerinde en fazla 20 cm² boyutunda üretici logosu bulunabilir.
(3) Kalecilerin isimleri, harflerin en fazla 2 cm büyüklüğünde olmaları koşuluyla eldivenlere yazılabilir.
(4) Kalecilerin şapkalarında en fazla 20 cm² boyutunda üretici logosu bulunabilir.6
(5) Kaleciler, eldiven çantasını, plastik şişesini ve havlusunu kale ağlarının uzun kenarında ağların bittiği noktaya koyabilirler.
MADDE 16 – ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI
(1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.
(2) Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.
MADDE 17 – KAPTANLIK BANTLARI
(1) Takım kaptanlarının kollarından birinde, 5 cm eninde, formadan ayrı bir renkte ve üzerinde sadece kulüp logosu yer alan bir bant bulunacaktır.
(2) Bu bant sağ veya sol kolda bulunabilir ancak kollarda bulunan reklamı veya lig isim sponsoru logosunu kapatmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
MADDE 18 – MÜSABAKA TANITIMI
(1) Kulüpler, TFF tarafından düzenlenen kupa organizasyonlarının final müsabakalarında TFF’den izin alınması kaydıyla formanın ön yüzünde bulunan kulüp logosunun hemen altında müsabaka ve stadın ismi, tarafları ve tarihinden oluşan tanıtımlar kullanabilirler.
(2) Müsabaka tanıtımlarının boyutu 50 cm²’yi geçemez.
MADDE 19 – HAKEMLER
(1) Hakemlerin müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında kullanacakları sportif ekipmanlar
TFF tarafından belirlenir.
(2) Hakemlerin formalarının kollarında lig ve kupa sponsorluğu uygulaması yapılan organizasyonlarda 50 cm² boyutunda ilgili lig veya kupanın sponsor logosu bulunur.
(3) TFF hakemlerin formalarına reklam alınması konusunda münhasıran yetkilidir.
MADDE 20 – ISINMA YELEKLERİ
(1) Kulüpler, ısınma yeleklerini, medya haber (koyu gri), kulüp görevlisi (açık gri), özel güvenlik (turuncu), top toplayıcı (yeşil ve mor), medya yelekleri (lacivert), foto muhabirleri(Beyaz), ve Resmi Güvenlik (Sarı) tarafından kullanılan renkler dışında rakip takım ve hakemler ile karışıklık yaratmayacak renklerde seçmek zorundadırlar.
(2) En üst iki profesyonel ligdeki kulüpler, ısınma yeleklerinin arka yüzünde ligin logosu veya lig ismi, isim sponsoru ve lig logosu, ön yüzünde ise kulübün belirleyeceği reklamları bulundurabilirler.7
MADDE 21 – TOP TOPLAYICILAR
(1) Top toplayıcılar, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sportif ekipman ve kulüpler
tarafından yaptırılan numaralandırılmış yeşil veya mor renkte akreditasyon yelekleri giymek
zorundadırlar.
(2) Top toplayıcıların yeleklerinde, akreditasyon numaralarını ve kulüp logolarını kapatmayacak şekilde reklam bulundurulabilir.
(3) Lig sponsoru uygulaması yapılan liglerde, top toplayıcıların yeleklerinin arka yüzlerinde en fazla 200 cm² boyutunda, lig sponsorunun logosu veya lig ismi, isim sponsoru ve lig logosu bulunacaktır.
MADDE 22 – REFAKATÇİ ÇOCUKLAR
(1) En üst profesyonel ligde ev sahibi kulüpler diledikleri takdirde, TFF’nin izni çerçevesinde müsabaka öncesi seremonilerde futbolculara refakat etmek üzere,12 yaşından küçük çocukları refakatçi çocuk olarak belirleyebilirler.
(2) Seremoniye katılan her futbolcuya eşlik edecek olan refakatçi çocukların, ev sahibi takımın forma setlerini giymeleri zorunludur. Buna ilaveten, müsabakada görev yapacak hakemlere eşlik edecek refakatçi çocuklar, göğüs hizasında ve 200 cm² boyutunda olmak şartıyla, “FairPlay” veya “Saygı” yazısı bulunan ev sahibi takım forma setlerini giymek zorundadırlar.
MADDE 23 – MÜSABAKA TOPLARI
(1) Resmi müsabakalar, TFF’nin sözleşme akdettiği kuruluşun imal edeceği Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları ile oynanır. TFF, müsabakalar ile ilgili olarak top tedariki için sözleşme akdetmez ise, ev sahibi takım Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları temin etmekle yükümlüdür.
(2) TFF tarafından anlaşma imzalanan kuruluşun imal edeceği futbol topları, sezon başlamadan önce tutanak karşılığında kulüplere teslim edilir.
(3) Müsabakaların bu toplarla oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi kulüpler, bu davranışları nedeniyle TFF’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olurlar.
MADDE 24 – SAİR HÜKÜMLER
(1) Talimat hükümlerine aykırılık halinde, söz konusu aykırılığın müsabaka ile ilgili hakların doğrudan veya dolaylı olarak devredildiği üçüncü şahıslarca gerçekleştirilmesi halinde dahi, kulüpler bu aykırılık hallerinden TFF’ye karşı bizzat sorumlu olurlar.
(2) Bu talimatta düzenlenmeyen hükümlerle ilgili olarak TFF karar vermeye yetkilidir.8
MADDE 25– YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 24.04.2009 tarihinde kabul edilen ve 01.06.2009 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – YÜRÜRLÜK
Bu talimat TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2012 tarihli ve 13 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 11.07.2012 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanmıştır.
TFF Yönetim Kurulu’nun 05.07.2013 tarih ve 28 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 4. maddesinin 2. fıkrası çıkartılmış ve fıkra numaraları teselsül ettirilmiş, 6. maddesine fıkra eklenmiş ve 2. maddesinin “g” bendi, 5. maddesinin 2. fıkrası ile 18., 21. ve 22. maddeleri değiştirilmiş ve bunlar 09.07.2013 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TFF Yönetim Kurulu’nun 06.06.2014 tarih ve 45 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 4. maddesinin 1. fıkrası, 7. maddesinin 1. fıkrası, 12. maddesinin 1. fıkrası ve 21. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 09.06.2014 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ÖNCEKİ SAYFA

Bizi kimler tercih ediyor ?

  • Corporate Games

  • Dragon Boat

  • Corporate Football league (CFL)

  • Corporate Basketball league (CBL)

  • Şirketler Ligi

  • Ünilig

Sosyal etkinliklerinde, spor aktivitelerinde, reklam amaçlı tanıtımlarında bizimle çalışmayı tercih eden kurumsal firmalardan bazılarını Referanslar sayfasını ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

kolleksiyon   referanslar   görseller  

  tekstilde
  Farklı tasarımlarımın kaliteli kumaşlarda hayat bulduğu ürünlerle
  imajınızı belirleyin...
   
 
  promosyonlarda
  Kurumsal etkinlik ve sosyal aktivitelerinizde kullanacağınız
  size özel ürünler...
   
  baskı teknolojisinde
  Dijital uygulamalı tekniklerle sınırsız renklerin
  tasarımlarla buluşması...
   
 
  ekipmanlarda
  Sporun her branşında ekipman ve aksesuarlarla
  ilgili ihtiyaç duyduğunuz her şey...
   

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter

Copyright © forma-siparis.com   designed by MungaN 2016